10-04-2020

Op 10 april is door diverse partijen een Steunakkoord voor en door de Nederlandse Retailsector gesloten. De partijen zijn: Partijen: IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB & VGO.

Partijen willen de financiële pijn van de coronacrisis samen verdelen, zo staat in het Steunakkoord. Winkels die getroffen zijn door de coronacrisis moeten voor een periode van drie maanden opschorting van de huur krijgen. Het betreft de maanden april, mei en juni.

20-03-2020

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. VECA is van mening dat het van het grootste belang is ons te houden aan de actuele richtlijnen van het RIVM, hierin samen te werken (op gepaste afstand), te overleggen en begrip te hebben voor elkaar. De binnenstad is momenteel alle dynamiek kwijt. Straten zijn leeg en steeds meer ondernemers sluiten de deuren. Dat doet pijn aan de ogen. Er moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat huurders hierdoor omvallen. Om deze slechte tijd op te vangen is de inzet nodig van de ondernemer, verhuurder, banken en overheid. VECA sluit zich aan bij het statement van Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, dat alle stakeholders een verantwoordelijkheid moeten nemen.

19-03-2020

De gemeenten wil gebruikers en vastgoedeigenaren helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van gemeentelijke belastingen. Daarvoor kunt u als vastgoedeigenaar/ondernemer een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor vastgoedeigenaren die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die een belastingaanslag ontvangen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar.

16-03-2020

De gemeente Arnhem heeft het concept nieuwe omgevingsplan voor de binnenstad vrijgegeven voor inspraak. In gesprekken binnen de werkgroep van het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ en tussen de Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA) is door de gemeente Arnhem het laatste jaar veel input verzameld bij de stakeholders in de binnenstad. Dat is uitgemond in een concept plan

Vastgoedadviseur JLL heeft een ranglijst van grote Nederlandse gemeenten uitgebracht. Amsterdam is de beste stad van Nederland om te wonen, gevolgd door Utrecht en Delft. Arnhem staat op plaats 8. De gemeenten werden vergeleken op 32 aspecten, van de werkgelegenheid en economische groei tot de bereikbaarheid en voorzieningen.

Bekijk hier het volledige bericht.