De horecavisie ‘Mise-en-place’ is in 2016 tot stand gekomen in samenspraak met horecaondernemers en met vertegenwoordigers van winkeliers, van de toeristische sector, van binnenstadsbewoners en van vastgoedeigenaren (i.c. VECA). Jarenlang was detailhandel de overheersende factor in de binnenstad, maar dat zwaartepunt is een flink stuk opgeschoven naar horeca. Een gevarieerd aanbod aan café’s en restaurants, overdag en ’s avonds, zorgt voor beleving en verblijfskwaliteit in de stad.

Puur getalsmatig bleek Arnhem flink meer vierkante meters horeca in de binnenstad te hebben dan vergelijkbare steden. Een ‘reflex’ van zittende horecaondernemers zou dus geweest kunnen zijn om de gemeente te vragen geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Echter, door met elkaar niet alleen te kijken naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit en naar wat andere steden bijzonder maakt, bleek men er voor open te staan dat voor vernieuwing en verrassende concepten altijd ruimte moet zijn. De goede verstandhouding tussen de verschillende stakeholders binnen Platform Binnenstad Arnhem heeft hier zeker aan bijgedragen.

De definitieve versie van de Horecavisie (begin 2017 door de raad vastgesteld, zie deze link) geeft ruimte voor de vestiging van horecabedrijven die qua karakter, uitstraling, ligging of concept bijdragen aan de sterke uitstraling van het gebied en die vanwege uniciteit iets toevoegen aan het bestaande aanbod in de stad. Deze worden ‘Grand Cru’s’ genoemd. Dit begrip spreekt zeer aan, en er is ook al aandacht aan gegeven in de landelijke pers (zie deze link).