Op 10 december 2015 hebben 7 stadspartners, waaronder dus ook VECA, een convenant getekend op basis waarvan gewerkt wordt aan een gezamenlijke agenda voor de verbetering van de binnenstad. 

Tegelijk is een Ondernemingsplan opgesteld, dat de inhoudelijke basis is voor de samenwerking. Op 31 december 2015 is Platform Binnenstad Arnhem (PBA) bij de notaris opgericht.

Zie deze link voor het Convenant.

Zie deze link voor het Ondernemingsplan.

Elk jaar wordt op basis van het Ondernemingsplan een jaarplan gemaakt, de zogenaamde Uitvoeringsagenda. 

Als u ideeën heeft voor de uitvoeringsagenda, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.