18-05-2021

Na enkele slechte jaren zullen de rendementen op retailvastgoed zich vanaf volgend jaar herstellen. Wel doen pensioenfondsen en andere institutionele beleggers er goed aan om zich te concentreren op de beste locaties in de sterkste binnensteden, in combinatie met foodgerichte wijkcentra en supermarkten. Een portefeuille met een combinatie van objecten in de beste binnensteden en wijkcentra geeft op lange termijn de beste rendement-risico verhouding. Dat blijkt uit onderzoek van Syntrus Achmea Real Estate & Finance in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning.

18-05-2021

VECA heeft op 11 juni een webinar georganiseerd over de ontwikkelingen in de binnenstad van Arnhem. Een tweetal sprekers vanuit Platform Binnenstad Arnhem (PBA) zijn dieper ingegaan op het programma vanuit PBA en het herstel van de binnenstad na de crisis. 

De omgevingsvisie gaat over de toekomst van de leefomgeving van Arnhem. Het geeft een beeld van Arnhem in 2040. De omgevingsvisie is in concept klaar.

Samen met de stad heeft de gemeente Arnhem van 16 september 2020 tot en met februari 2021 een omgevingsvisie opgesteld. Het voorontwerp van de omgevingsvisie is klaar en aan de gemeenteraad aangeboden. De visie laat zien dat Arnhem in 2040 een groene, vitale stad is met ruimte voor meer inwoners en bedrijvigheid. De stad is onderdeel van een sterke regio met een veelzijdig landschap, waardevolle wijken en krachtige knooppunten. Tegelijk is er veel veranderd op het gebied van klimaat, energie en leefbaarheid: de stad is duurzamer en stimuleert een gezonde leefstijl. En Arnhem is en blijft een creatieve stad.

Lees hier meer over de omgevingsvisie en bekijk hier het volledige document. 

Het jaarverslag van het Platform Binnenstad Arnhem is gepresenteerd. Wij citeren:

"In 2020 is ons overduidelijk gebleken dat de Coronacrisis roept om een adequaat een daadkrachtig plan van aanpak om de binnenstad er na de crisis bovenop te helpen. Naast het ondersteunen van de ondernemers in de stad, hebben wij 2020 ook aangegrepen om extra middelen aan te vragen bij gemeente en provincie, om de slagkracht van onze uitvoeringsorganisatie te vergroten en daarmee een herstelplan uit te werken en in gang te zetten. Wij hebben de al ingezette transformatie van ‘place to buy’ naar ‘place to meet ‘ in 2020 in een hogere versnelling gezet en acties en projecten uit het herstelplan in ons jaarlijkse uitvoeringsprogramma geïntegreerd. Zo blijven onze reguliere uitvoeringsagenda en de herstelagenda elkaar voeden. Van de gemeente hebben wij het vertrouwen gekregen om samen met onze achterban en stakeholders het herstelplan verder uit te werken en tot uitvoering te brengen". 

Bekijk hier het volledige verslag. 

19-04-2021

De prijzen van commercieel vastgoed kunnen de komende tijd dalen. Dit komt niet alleen door de coronacrisis en de lockdown-regels, maar ook door structurele trends zoals online winkelen en  thuiswerken die door corona zijn versneld. Dit kan tot een meer permanent effect leiden, vooral voor de prijzen van kantoren en winkelpanden.
De Nederlandsche Bank publiceerde vandaag een onderzoek naar de effecten.