19-04-2021

De prijzen van commercieel vastgoed kunnen de komende tijd dalen. Dit komt niet alleen door de coronacrisis en de lockdown-regels, maar ook door structurele trends zoals online winkelen en  thuiswerken die door corona zijn versneld. Dit kan tot een meer permanent effect leiden, vooral voor de prijzen van kantoren en winkelpanden.
De Nederlandsche Bank publiceerde vandaag een onderzoek naar de effecten. 

Transactieprijzen op de private commerciële vastgoedmarkt zijn in de eerste drie kwartalen van 2020 nog gestegen. In het verleden daalde marktliquiditeit sneller en eerder dan prijzen. Door deze relatie tussen marktliquiditeit en prijsontwikkelingen uit het verleden te extrapoleren, kan een inschatting worden gemaakt van de prijseffecten op termijn. Die inschatting duidt op een negatieve prijscorrectie van gemiddeld 25%, met een bandbreedte tussen de 11 en 34%. 

Door structurele trendverschuivingen naar online winkelen en thuiswerken zal de prijscorrectie voornamelijk zichtbaar zijn in kantoor- en winkelvastgoed. Een belangrijke nuance bij deze voorspelling is dat de geschatte relatie tussen marktliquiditeit en prijsontwikkelingen gebaseerd is op het verleden. De huidige situatie wijkt daarvan af. Zo voorkomen de steunpakketten van de overheid dat huurders in acute geldnood komen en vastgoedeigenaren kunnen wellicht “de crisis uitzitten” en niet over hoeven te gaan tot gedwongen verkopen.

Bekijk hier het volledige bericht.