03-03-2021

Na corona zal 10 tot 30% van de non-food winkels verdwijnen, verwachten stakeholders uit de retail, als winkels begin zouden maart opengaan. Hoe langer dicht, hoe hoger het percentage sluitingen. De crisis heeft het consumentengedrag blijvend veranderd: we winkelen minder, kopen meer lokaal en functioneel, en gaan minder naar steden. Middelgrote steden worden het hardst geraakt, terwijl wijkwinkelcentra juist profiteren van het nieuwe gedrag. Dit volgt uit uitgebreid onderzoek van de Retailagenda. 

We gaan minder winkelen, gaan minder naar steden, kopen meer lokaal en meer functioneel. Stakeholders verwachten 10-30% minder winkels in non-food; hoe langer dicht, hoe meer sluitingen er zullen zijn. In opdracht van de Retailagenda heeft onderzoeksbureau Q&A Insights & Consultancy onderzoek gedaan onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten naar de gevolgen van de coronacrisis op de retail. In de rapportage Impactanalyse Retail post corona 2021” zijn ontwikkelingen en verwachtingen in kaart gebracht.

Hoe langer de lockdown, hoe meer sluitingen
Er komen minder winkels, niet alleen door faillissementen, ook door het sluiten van vestigingen van filiaalbedrijven en vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Hoe langer winkels gesloten blijven, hoe meer non-food retailers verdwijnen. Het grootwinkelbedrijf verwacht een percentage winkelsluiting van 15-30%. Hoe langer winkels dicht blijven, hoe meer de verwachting van het grootwinkelbedrijf verschuift richting de hoogst genoemde percentages.  Vastgoedeigenaren schatten het percentage winkelsluiting op 10-30%. Gaan winkels pas begin april open dan verwacht 40% van de gemeenten dat 11-20% van de non-food retailers in de eigen gemeente verdwijnt.

Doordat de horeca nu al lange tijd gesloten is, wordt deze sector harder getroffen dan de retail. Vastgoedeigenaren verwachten dat 20-30% van de horecazaken verdwijnt. Bij gemeenten is dit 20%. Horeca is doorgaans wel in staat zich sneller te herstellen dan detailhandel.

Structurele huurverlaging
Er is een structurele huurdaling nodig, geven de ondervraagde retailers. Daarbij zijn er duidelijke verschillen tussen de winkelgebieden. In steden en high traffic locaties gaat het om een structurele verlaging van 25-40%, in wijkcentra is geen tot een lage huurverlaging nodig. Ook vastgoedpartijen zien in dat huurverlaging noodzakelijk is. Zij verwachten dat de huurprijzen structureel verlaagd worden met 20-30%, afhankelijk van de locatie.