12-03-2021

Meebewegen met retailers die de huur niet kunnen betalen. In welke gevallen en onder welke voorwaarden moet je dat doen? Een jaar coronacrisis door de ogen van één van de leden van VECA: Engelsing Beleggingen.
Bron: Vastgoedmarkt

Engelsing Beleggingen zit eerste rang om de effecten te aanschouwen van de coronacrisis op de retailmarkt. De middelgrote particuliere vastgoedbelegger heeft winkels in de centra van plaatsen als Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen. Nicky Engelsing, commercieel adjunct-directeur, vertelt hoe de onderneming omging met betalingsproblemen van huurders en over de oplossingen die daaruit voortvloeiden.

Hoe doet de Arnhemse Winkelmart het tijdens de coronacrisis?
‘Relatief oké. Voor de coronacrisis werd er op een lyrische manier gesproken over Amsterdam, maar nu de toeristen daar wegblijven heeft de stad het erg moeilijk. Steden als Rotterdam en Maastricht hebben het ook erg moeilijk. Arnhem krijgt natuurlijk wel een tik mee, maar die is niet zo heftig als voor winkelbestemmingen die normaal veel meer toeristen trekken.’

Is de coronacrisis aanleiding om iets te veranderen aan jullie beleggingsstrategie?
‘De coronacrisis niet zozeer. We beleggen in retail, kantoren, woningen en winkels en dat doen we in Oost-Nederland. Als gevolg van keuzes uit het verleden zijn we nu nog overwogen in winkels. Dat aandeel hebben we onlangs al wat verlaagd. Voor beleggers en gebruikers is het al langer een wat lastigere markt. Alles staat onder druk, het is moeilijker geworden een leegstaand pand op te vullen. Gelukkig zijn we goed op de hoogte van wat er lokaal speelt en zijn we aangehaakt bij landelijke marktpartijen en makelaarskantoren.’

Is de coronacrisis aanleiding om functies van panden te veranderen?
‘Dat ga ik niet te snel zeggen. Een horecaondernemer heeft bijvoorbeeld zijn huurcontract met ons opgezegd. Met de moeilijkheden die de branche op dit moment heeft, zou je misschien verwachten dat je het nooit meer met dezelfde functie verhuurd krijgt. Toch bleken vijf of zes horecapartijen geïnteresseerd. Dat heeft tot een huurovereenkomst geleid. Wel met een voorbehoud in verband met coronamaatregelen. Maar dat vind ik toch heel positief.’

Hoe bewaar je de balans tussen eigen verplichtingen enerzijds en huurdersbelangen anderzijds?
‘Daar moet je heel secuur mee zijn. Je kunt niet zomaar voor Sinterklaas spelen. Je eigen liquiditeiten moeten op peil blijven. Dus moet je goed bekijken wie je korting geeft. Daar waar het echt nodig is, moet je het doen. Dan heb ik het over de wat kleinere ondernemers en over retailers uit branches met weinig vet op de botten. Maar alleen als zulke detailhandelaren fundamenteel gezond zijn. Gaat zo’n onderneming twee maanden later alsnog failliet, dan verlies je twee keer.’

Wat is voor jullie de tussenbalans van de coronacrisis?
‘We weten nog niet hoe en wanneer de corona-epidemie eindigt. Wat we wel weten, is dat de crisis ons in de gelegenheid heeft gesteld meer te weten te komen over onze huurders. Onder normale omstandigheden hebben ze weinig aanleiding om tegenover verhuurders openheid van zaken te geven. Voor retailers die aangaven dat ze de huur niet konden betalen veranderde dat. Door wat we meer weten over de kansen en risico’s van onze klanten, weten we ook beter hoe we er zelf voor staan. Natuurlijk zit helemaal niemand op een crisis als deze te wachten. Maar we hebben nu meer informatie waarmee we beslissingen beter kunnen funderen. Dat laatste vind ik positief.’