04-02-2021

Na lobbywerk van VECA en andere organisaties heeft het College van B&W in februari 2021 het besluit genomen om ondernemers en vastgoedeigenaren (met een KvK nummer) een betalingsregeling aan te bieden voor de lokale belastingen in 2021. Dit vanwege de voortslepende coronacrisis. 

Er komt uitstel van betaling tot 1 september 2021, met aansluitend een betalingsregeling van 6 maandelijkse termijnen, zijnde september 2021 tot en met februari 2022. Vastgoedeigenaren dienen dit zelf aan te vragen. www.arnhem.nl/Ondernemers/Ondernemersdesk/Vragen_over_ondernemen_en_coronavirus

Lees meer details via de volgende link onder punt 9:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/e98a2878-8df9-4e2e-88c8-68adcd90793b