17-12-2020

Na vijf jaar voorbereiding staat Arnhem op het punt een ingrijpende verbouwing van het vooroorlogse Stadstheater in gang te zetten, zodat de nationaal toonaangevende theater- en dansgroepen Oostpool en Introdans er kunnen intrekken. De gemeenteraad heeft op 16 december ingestemd met een voorstel voor ‘passende, eigentijdse en toekomstbestendige huisvesting’ dat 73 miljoen euro kost.

Het is een opmerkelijke investering, midden in de coronacrisis die het culturele leven overal ontregelt en in financiële problemen brengt. Maar het Arnhemse college gelooft in een ‘anticyclische’ aanpak. ‘In tijden van crisis zijn het de overheden die moeten investeren’, schreef wethouder van Cultuur Hans de Vroome (D66) in het verbouwingsplan dat hij in augustus naar de raad stuurde.

De collegepartijen PvdA, GroenLinks, D66 en VVD stellen als voorwaarde voor goedkeuring van de verbouwing dat de provincie Gelderland 10 miljoen euro van de kosten voor haar rekening neemt. Hoewel de Gedeputeerde Staten zich welwillend hebben getoond om mee te betalen, zijn daar nog geen afspraken over gemaakt. De twee podiumgezelschappen dragen zelf bij in de kosten door over de komende veertig jaar 15 miljoen euro aan huur te betalen.

Na een lange reeks technische briefings en debatten in de herfst hebben de collegepartijen zich geschaard achter de ‘samenwoonvariant’, die de belofte in zich draagt van een ‘culturele hotspot’ en de voorkeur heeft van de gezelschappen. Aanvankelijk ging de raad uit van een kostenschatting van 45 miljoen euro, dus was er veel tijd nodig om te begrijpen waarom er tientallen miljoenen meer nodig zijn. Het gaat onder meer om ambitieuze klimaatdoelstellingen, het aanbrengen van kostbare theatertechniek, reserveringen voor tegenvallers bij de bouw en het compenseren van mogelijk verlies aan parkeerplaatsen in de binnenstad.

Bron: Volkskrant