15-1-2024

De komende jaren gaat de gemeente Arnhem het Willemsplein verbeteren. Het verkeer moet beter doorstromen en het plein wordt aantrekkelijker. De werkzaamheden gebeuren waarschijnlijk tussen 2025 en 2029.

Directe aanleiding om het Willemsplein aan te pakken zijn knelpunten in het verkeer, zoals de doorstroom van busverkeer. Ook richt de gemeente het busstation opnieuw in. Omdat het plein een beeldbepalende plek is voor Arnhem, wordt de omgeving niet alleen vanuit het oogpunt van verkeer bekeken, maar ook breder. Het Willemsplein is in de laatste jaren erg verhard: groen heeft plaats gemaakt voor asfalt. Van een plein is niet echt meer sprake. De gemeente wenst van het Willemsplein weer een levendig plein maken. 

Voor het Willemsplein is een zogeheten mobiliteitsverkenning uitgevoerd waarin is gekeken hoe alle verkeersstromen op het Willemsplein lopen. Deze inzichten hebben we verwerkt in een ambitiedocument voor het Willemsplein met daarin alle wensen en doelen. 

Bekijk hier meer achtergrondinfo over het project.