25-05-2023

De gemeenteraad van Arnhem heeft op 24 mei de Visie Werklocaties Arnhem 2040 en Kantorennota 2022-2030 vastgesteld. 

In de Visie Werklocaties Arnhem 2040 wordt integraal, stadsbreed beschreven wat de gemeente onder werklocaties verstaat, welke werklocaties er in Arnhem zijn en hoe deze zich richting 2040 ontwikkelen. De visie is een deeluitwerking van de Omgevingsvisie Arnhem 2040. Bovendien is de Visie Werklocaties Arnhem een ruimtelijke vertaling van de Economische Agenda 2021-2025.

In de Kantorennota 2022-2030 (zie kernboodschap onderaan de mail) worden de verschillende kantoorlocaties beschreven en de beoogde richting waarin de kantoorlocaties in Arnhem zich tot 2030 ontwikkelen. De Kantorennota is een deeluitwerking van de Visie Werklocaties. De twee beleidsstukken zijn vanwege de onderlinge samenhang gelijktijdig tot besluitvorming gebracht.

Kernboodschap raadsvoorstel Visie Werklocaties:

De meeste banen zijn geconcentreerd op een aantal plekken in de stad: de werklocaties. Steeds vaker is de werkfunctie te vinden in gebieden met verschillende functies. Vandaar dat we ook wel praten van werkmilieus. Het is belangrijk dat er in de stad verschillende typen werkmilieus zijn. Op die manier is er ruimte voor verschillende typen bedrijven die banen bieden op alle niveaus voor de inwoners van Arnhem. In de Visie Werklocaties Arnhem 2040 beschrijven we de verschillende werklocaties en werkmilieus in Arnhem. We geven ook aan wat er nodig is om de locaties aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden of te maken.

Kernboodschap raadsvoorstel Kantorennota:

Arnhem heeft van oudsher veel kantoren. De bedrijven en organisaties die gebruikmaken van de kantoren zorgen voor veel banen. Arnhem krijgt steeds meer inwoners. We willen dat er voldoende banen zijn voor alle inwoners. Het is daarom belangrijk dat kantoorpanden op goede plekken in de stad beschikbaar blijven voor bedrijven. De beste plek is rondom het station Arnhem Centraal. Daar proberen we extra kantoren te bouwen. Op minder goede plekken mogen kantoorpanden een andere functie krijgen, bijvoorbeeld voor wonen. Dit vergroot de kans dat partijen investeren in bestaande kantoorpanden die op goede plekken liggen. Op die manier komen er in Arnhem meer moderne kantoren die duurzaam zijn én geschikt zijn voor de nieuwe manier van werken. We hebben de keuzes die we maken voor de kantorenmarkt opgeschreven in de Kantorennota 2022-2030.