07-03-2023

Het College van B&W heeft het raadsvoorstel met een nieuw omgevingsplan voor de binnenstad en singels gepubliceerd. VECA is bij het volledige proces direct betrokken geweest. De belangrijkste wijzigingen in dit omgevingsplan zijn:

  • We staan geen nieuwe winkels meer toe aan de randen van het centrum zoals de Jansbinnensingel, Looierstraat en delen van de zuidelijke binnenstad. Zo zorgen we voor een concentratie van winkels langs de kansrijke winkelstraten (hiervoor geldt een overgangstermijn van twee jaar en dit geldt niet voor bestaande winkels).
  • We staan geen woningen toe op de begane-grondlaag aan drukke winkelstraten zodat de plinten exclusief voor het winkelen beschikbaar blijven.
  • We bieden meer mogelijkheden voor creatieve en ambachtelijke activiteiten als mogelijk alternatief voor het verdwijnen van de winkelfunctie.
  • We bieden meer ruimte aan (kleinschalige) kantoren.
  • We staan alleen nieuwe fastfoodzaken, snackbars of bezorghoreca toe als dit bijdraagt aan de vitaliteit en kwaliteit van de binnenstad en niet leidt tot overlast.
  • Het omgevingsplan biedt geen ruimte voor nieuwe flitsbezorgdiensten (darkstores).
  • We hanteren hogere welstandseisen voor de zuidelijke en zuidoostelijke binnenstad.