01-02-2023

Eind 2022 is een nieuw standaard model 'Huur Winkelruimte ROZ' gepubliceerd. Het vorige model dateerde uit 2012 waardoor een herziening meer dan welkom was.

Dit model is van toepassing op de verhuur van een Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW.

Dit model wijkt ten opzichte van de vorige versie met name af op de volgende onderwerpen: de bepalingen over elektronische ondertekening, privacy, overheidsmaatregelen en openingstijden. Verder is een artikel m.b.t. ondermijning in de Algemene Bepalingen opgenomen.

Het duurzaamheidsartikel is verder uitgebreid met daarbij tevens een Bijlage waarin partijen kunnen aangeven welke maatregelen tot verduurzaming zij zijn overeengekomen.

Separaat bij de huurovereenkomst is een omzethuurbepaling opgesteld waaruit partijen kunnen putten wanneer zij een omzetgerelateerde huur met elkaar wensen overeen te komen. Zoals gebruikelijk in de ROZ-overeenkomsten kunnen dergelijke afwijkingen op het model als bijzondere bepaling (hier: onder artikel 17) worden opgenomen.

Bekijk hier alle documenten.