09-07-2024

Alle vastgoedeigenaren in het kernwinkelgebied binnenstad Arnhem gaan de komende jaren investeren in de aantrekkelijkheid van het gebied. Ruim 75% van de eigenaren heeft zich uitgesproken vóór een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Van alle stemgerechtigde eigenaren heeft 58% een stem uitgebracht en heeft 77% positief geoordeeld. Daarmee is voldaan aan de eisen in de BIZ-wet en wordt de BIZ per 1 januari 2025 van toepassing op alle ruim 200 commerciële objecten in het kernwinkelgebied. De BIZ betekent enerzijds een extra financiële impuls omdat vastgoedeigenaren een bijdrage doen aan een BIZ-fonds, anderzijds geeft de BIZ meer kracht aan de samenwerking tussen vastgoedeigenaren. Bijvoorbeeld in de aanpak van leegstand. 

2-5-2024

In het oude pand van Plus Musis komt een nieuwe winkel. Speelgoedketen Smyths opent een XXL-filiaal van 2.500 vierkante meter. Smyths in Arnhem wordt de vierde en grootste winkel van de speelgoedgigant in Nederland. 

1-5-2024

In de binnenstad van Arnhem wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en we genieten er van horeca, een rijk cultuuraanbod en evenementen. Er gebeurt veel. In 2040 zal de binnenstad van Arnhem minder winkels hebben, maar tegelijkertijd meer woningen en meer ruimte voor cultuur en werken. Dat betekent dat de openbare ruimte mee moet veranderen en meer ruimte moet bieden voor verblijven en ontmoeten en er is meer ruimte nodig voor de voetganger.

27-3-2024

De huidige tijd dwingt ook vastgoedeigenaren om na te denken over de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Weliswaar stijgen de bezoekersaantallen, maar tegelijkertijd loopt de leegstand op. De crisis in de winkelstraat raakt alle binnensteden, dus ook Arnhem. Invulling van leegstand en het aantrekken van extra bezoekers zijn niet vanzelfsprekend. Daar zijn investeringen voor nodig. Daar hebben vastgoedeigenaren elkaar hard bij nodig.

Daarom neemt VECA, in navolging van het succes diverse andere grote binnensteden, het initiatief om tot een collectief financieringsinstrument in de vorm van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) te komen. In het voorjaar is de BIZ verordening vastgesteld door de gemeenteraad. Dat maakt de weg vrij voor de stemming. Die zal plaatsvinden van 1 juni tot 1 juli 2024. 

Alle informatie over de nieuwe BIZ is te vinden op https://bizvastgoedarnhem.nl/

31-1-2024

Huurcontracten in de retail en horeca moeten eerlijker en evenwichtiger. Dat zeggen diverse brancheorganisaties in horeca en retail. De afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij ondernemers over het veel gebruikte model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders verenigd in ROZ is opgesteld. Branche- en ondernemersorganisaties hebben daarom een 'Huurdersvariant' opgesteld.