24-04-2023

Internationaal fashionretailer C&A heeft een huurovereenkomst gesloten voor een pand van ongeveer 2.100 m2 in de binnenstad van Arnhem. Het gaat om de winkel aan het Brouwersplein 19, midden in het hart van het herontwikkelde Musiskwartier. 

07-03-2023

Het College van B&W heeft het raadsvoorstel met een nieuw omgevingsplan voor de binnenstad en singels gepubliceerd. VECA is bij het volledige proces direct betrokken geweest. 

01-02-2023

Eind 2022 is een nieuw standaard model 'Huur Winkelruimte ROZ' gepubliceerd. Het vorige model dateerde uit 2012 waardoor een herziening meer dan welkom was.

Dit model is van toepassing op de verhuur van een Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW.

 

17-01-2023

De Gelderlander heeft de laatste weken enkele artikelen gepubliceerd over het niveau van de leegstand in de binnenstad. 
De VECA is gevraagd hierop te reageren. 

 

14-12-2022

De afgelopen maand hebben alle eigenaren van commercieel vastgoed kunnen stemmen voor de start van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren per 1 januari 2023. 

Op 12 december jongstleden zijn alle stemmen door de notaris geteld. 

Tot onze grote teleurstelling is niet aan de wettelijke draagvlakeisen voldaan. 

De opkomstdrempel van 50% is weliswaar gehaald, maar het aantal voorstemmers is onvoldoende. Een kleine 50% heeft zich uitgesproken voor inwerkingtreding van de BIZ. Het wettelijke minimum is 66%. De derde eis in de wet heeft te maken met de WOZ-waarde van het eigendom van de voorstanders i.r.t de tegenstanders. Hieraan is voldaan. 

Wij danken iedereen die een stem heeft uitgebracht.