17-09-2021

De huidige tijd dwingt alle betrokkenen bij het centrum van Arnhem om zorgvuldig na te denken over de toekomst. Hoe herstellen we het functioneren na de coronapandemie? In het ‘Herstelplan’ van Platform Binnenstad Arnhem worden al de nodige keuzes gemaakt. Ook de gemeente beseft de noodzaak tot ingrijpen, bijvoorbeeld via nieuwe regels in het Omgevingsplan. Dat dwingt ook vastgoedeigenaren tot nadenken over verdere samenwerking en gewenste projecten in het centrum. De financiering van die projecten is echter niet vanzelfsprekend. Daar hebben wij vastgoedeigenaren hard bij nodig.

17-09-2021

Platform Binnenstad Arnhem, waarin de ondernemersverenigingen uit de stad zijn vertegenwoordigd, zoekt naar een bruikbaar systeem om het effect van deze investeringen op de omzetten van ondernemers te meten. Samen met vier andere binnensteden (Eindhoven, Gouda, Tilburg en Utrecht) doet Arnhem mee aan een pilot van een half jaar om te verkennen hoe je omzetontwikkelingen en omzetgegevens kunt meten en welke factoren in de stad daarop van invloed zijn. Daarvoor zoekt het platform ondernemers die aan deze pilot willen meedoen.

10-08-2021

Het gemeentebestuur van Arnhem geeft groen licht aan de verbouwing van De Gruyter Passage in Arnhem tot een megawinkel. Een grootscheepse verbouwing moet in dit deel van het Musiskwartier een einde maken aan de hardnekkige leegstand. 

21-07-2021

Varensa B.V., eigenaar van het winkelcentrum Musiskwartier in Arnhem, verwelkomt Action als langjarige nieuwe huurder voor het Brouwersplein 23.

7-07-2021

Projectontwikkelaar Synchroon heeft het eerste ontwerp getoond voor de woningen die op de locatie Bartokhof in de Arnhemse binnenstad gebouwd gaan worden. Op de hoek tussen de Kortestraat en het Kleine Oord komen in totaal 55 koopwoningen. Op de begane grond komt commerciële ruimte en een grote overdekte fietsenstalling die door de gemeente Arnhem beheerd wordt.