De huidige tijd dwingt alle betrokkenen bij het centrum van Arnhem om zorgvuldig na te denken over de toekomst. Hoe herstellen we het functioneren na de coronapandemie? In het ‘Herstelplan’ van Platform Binnenstad Arnhem worden al de nodige keuzes gemaakt. Ook de gemeente beseft de noodzaak tot ingrijpen, bijvoorbeeld via nieuwe regels in het Omgevingsplan. Dat dwingt ook vastgoedeigenaren tot nadenken over verdere samenwerking en gewenste projecten in het centrum. De financiering van die projecten is echter niet vanzelfsprekend. Daar hebben vastgoedeigenaren elkaar hard bij nodig.

Daarom neemt VECA, in navolging van het succes diverse andere grote binnensteden, het initiatief om tot een collectief financieringsinstrument in de vorm van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) te komen. Dat wil zeggen dat alle vastgoedeigenaren in een afgebakend gebied financieel gaan bijdragen aan gezamenlijke projecten. Het geld komt volledig beschikbaar voor de vastgoedsector.

De belangrijkste eigenschappen van de BIZ samengevat

  • Een BIZ wordt opgericht van, voor en door vastgoedeigenaren. Het initiatief voor het oprichten van de BIZ ligt bij de vastgoedeigenaren.
  • Het BIZ-gebied is een afgebakend en aaneengesloten gebied in de binnenstad van Arnhem, waarbinnen alle vastgoedeigenaren van niet-woningen gezamenlijk gaan investeren. Het betreft concreet het kernwinkelgebied en de belangrijkste aanloopstraten. 
  • Investeringen gaan o.a. uit naar dataverzameling/monitoring, acquisitie van ondernemers, aanpak van leegstand en een aantrekkelijke openbere ruimte. 
  • In een overeenkomst (service level agreement) wordt vastgelegd dat gemeentelijke taken niet overgeheveld kunnen worden naar de BIZ. 
  • De BIZ komt er alleen wanneer er aantoonbaar draagvlak is bij de bijdrageplichtigen.
  • Op basis van voldoende draagvlak gaat iedere vastgoedeigenaar vervolgens per jaar per WOZ object een bijdrage betalen met een ondergrens van € 100- en een bovengrens van € 900,-, afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand.
  • De BIZ wordt opgericht voor een duur van 5 jaar. Startdatum is 1-1-2023. In het vijfde jaar wordt de BIZ geëvalueerd en dient opnieuw het draagvlak te worden aangetoond om de BIZ te verlengen.

Naar verwachting stelt de gemeenteraad in oktober 2022 de verordening vast. De stemming zal plaatsvinden van 7 november t/m 25 november.
De betreffene vastgoedeigenaren worden per post door de gemeente Arnhem uitgenodigd. 

Er is een plan van aanpak opgesteld. Het plan is op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier: aandacht in De Gelderlander voor de BIZ