De huidige tijd dwingt ook vastgoedeigenaren om na te denken over de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Weliswaar stijgen de bezoekersaantallen, maar tegelijkertijd loopt de leegstand op. De crisis in de winkelstraat raakt alle binnensteden, dus ook Arnhem. Invulling van leegstand en het aantrekken van extra bezoekers zijn niet vanzelfsprekend. Daar zijn investeringen voor nodig. Daar hebben vastgoedeigenaren elkaar hard bij nodig.

Daarom neemt VECA, in navolging van het succes diverse andere grote binnensteden, het initiatief om tot een collectief financieringsinstrument in de vorm van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) te komen. Dat wil zeggen dat alle vastgoedeigenaren in een afgebakend gebied financieel gaan bijdragen aan gezamenlijke projecten. Het geld komt volledig beschikbaar voor de vastgoedsector.

Ook in 2022 is geprobeerd een BIZ op te richten. Deze poging is niet succesvol gebleken. Een evaluatie heeft geleid tot enkele aanpassingen:

  • aanpassing van het BIZ gebied (kleiner met een focus op het kernwinkelgebied conform Omgevingsplan gemeente Arnhem)
  • aanpassing van het tarief per object en een aanpassing van de begroting
  • aanpassing van het activiteitenprogramma

Alle informatie over de nieuwe BIZ is te vinden op https://bizvastgoedarnhem.nl/