VECA is, behalve in haar rol als partner in Platform Binnenstad Arnhem, ook actief met een aantal 'eigen' projecten en dossiers.

Of er kunnen trajecten zijn van beleidsvorming waar VECA actief op aangesloten is.
Selecteer een dossier in het submenu.