01-10-2020

Op 24 september jl. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem plaatsgevonden bij Wijnhuis Robbers & van den Hoogen. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst met ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus een mooie opkomst.

Door directeur Stefan van Aarle zijn de aanwezigen bijgepraat over de activiteiten van de vereniging in dit bijzondere jaar, over de prestaties van de binnenstad die voortkomen uit objectieve data en over de ambities van de vereniging de laatste maanden van het jaar en in het komende jaar. Bijzondere aandacht is besteed aan de start van een passanten telsysteem en het initiatief om per 1 januari 20222 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) operationeel te hebben.

Zowel de jaarrekening 2019 als de begroting 2021 zijn door de leden tijdens de vergadering bekrachtigd.