10-04-2020

Op 10 april is door diverse partijen een Steunakkoord voor en door de Nederlandse Retailsector gesloten. De partijen zijn: Partijen: IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB & VGO.

Partijen willen de financiële pijn van de coronacrisis samen verdelen, zo staat in het Steunakkoord. Winkels die getroffen zijn door de coronacrisis moeten voor een periode van drie maanden opschorting van de huur krijgen. Het betreft de maanden april, mei en juni.

Retailers hoeven in die maanden minimaal vijftig en maximaal honderd procent van de huur niet te betalen. Hierbij wordt gekeken naar ‘proportionaliteit en draagkracht’, zowel voor de retailers als de verhuurder. Voorwaarde is een omzetverlies van minimaal 25 procent, aantoonbaar als gevolg van de coronacrisis.

In het akkoord zijn ook enkele afspraken gemaakt voor de wat langere termijn. 

VECA staat achter dit steunakkoord en roept haar huurders en verhuurders op dit akkoord in te zetten bij gesprekken. Bijgaand het volledige akkoord: https://www.inretail.nl/Uploaded_files/Zelf/200410-steunakkoord-retailsector-10-april-2020.cb6bdf.pdf

Let op: het zijn ‘slechts’ adviezen. Het akkoord is dus geen verplichting.