05-12-2019

Alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de gemeente Arnhem met een niet-woning dragen via een OZB-opslag aan de Stichting Ondernemersfonds Arnhem: SOFA. SOFA is in 2010 voor en door ondernemers opgericht ter stimulering van de stedelijke economie met middelen van ondernemers en vastgoedeigenaren. Het Ondernemersfonds heeft een (vastgesteld) budget van € 890.000,- per jaar.

Het bestuur van de SOFA heeft op 8 oktober 2019 de Evaluatie SOFA aangeboden aan het College van B&W. Daarin staan verschillende wensen voor doorontwikkeling. Een belangrijke is de wens voor het opstellen van een gezamenlijke economische agenda met de stad. Er is geconstateerd dat er nu sprake is van versnippering van inhoud en financiën. VECA blijft dit nauwgezet volgen.

Bekijk hier het rapport, de brief van het bestuur van SOFA en de reactie van het College.