11-11-2018

Arnhem Binnenstad Index

Belangrijk onderdeel van de werkwijze van Platform Binnenstad Arnhem is: ‘meten is weten’. Volgens de recente Arnhemse Binnenstad Index van PBA gaat het over het algemeen goed met de economie in het centrum van Arnhem, maar zijn er zeker ook aandachtspunten.

De binnenstadindex als geheel toont net als voorgaande jaren een stijgende lijn. Zo is het aantal bezoeken aan musea en bioscopen gestegen, steeg het aantal reizigers via CS Arnhem en nam de gemiddelde parkeerduur in parkeergarages toe.

Er zijn ook een paar negatieve trends te zien, zoals de daling van het vestigingsklimaat, de daling van het aantal parkeerders en de toename van het aantal leegstaande kantoorpanden. De Index is uiteraard ‘voer’ voor het gesprek met de gemeente en voor de Uitvoeringsagenda van PBA.