Bereikbaarheid en parkeren

Een goede bereikbaarheid en ruime parkeermogelijkheden zijn van ongelooflijk groot belang voor de Arnhemse binnenstad.

Daarom hebben de stakeholders in Platform Binnenstad Arnhem (PBA) in 2016 al een Pamflet Bereikbaarheid en Parkeren opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.

Vervolgens gaf wethouder Geert Ritsema (SP) najaar 2016 aan dat hij niet slechts een parkeernota wilde opstellen, maar een meer omvattende visie op bereikbaarheid van de binnenstad. PBA heeft er toen op aangedrongen dat een aantal korte termijn oplossingen niet zou moeten wachten op deze visie, en heeft suggestie daartoe in deze brief (februari 2017) verwoord.

In april van dit jaar werd het rapport De Arnhemse Binnenstad binnen bereik’ voorgelegd aan de gemeenteraad, zonder dat VECA en de andere partners in PBA er kennis van hadden kunnen nemen. Bij de eerste raadsbehandeling, op 8 mei, heeft PBA een algemene inspreektekst uitgesproken, en daarna hebben de PBA-stakeholders VECA, OKA en CCA ieder apart en meer specifiek in gesproken. Hier de inspreektekst van VECA.

Daarop heeft VECA – als enige – een zeer uitgebreide zienswijze ingediend. Hierbij kon het bestuur goed gebruik maken van de input die we van een aantal van onze leden hebben ontvangen.

Diverse fracties hebben deze brief in de daarop volgende raadsvergadering aangehaald. Het college heeft inmiddels ook antwoorden geformuleerd op de brief – voor 90% zeer onbevredigend. Het goede nieuws is dat diverse fracties ons hebben aangaven dat ze de beantwoording  onder de maat vonden.

Op 12 juni zou de visie politiek worden in behandeld in de raad. Er lagen maar liefst 30 moties klaar, dat is vrij uniek. Inmiddels was ook gebleken dat er tegenstijdigheid zat tussen de visie en een van de bijlagen. Daarop heeft de raad aan de wethouder voorgesteld dat hij: 1) zou zorgen voor één kloppend verhaal zonder tegenstrijdigheid, 2) zoveel mogelijk van de voorliggende moties al in de visie ging verwerken, en 3) daarbij nader overleg zou zoeken met de partners in de binnenstad. Zie ook dit heldere verslag van Arnhem Direct: ‘Gemeenteraad veegt bereikbaarheidsvisie van tafel’.

Inmiddels is wel het Bereikbaarheidsfonds – waar VECA om vroeg en dat er blijkt te zijn maar dat niet in beeld was – in de discussie geactiveerd. De raad lijkt er goed bovenop te zitten, zie bijvoorbeeld dit bericht uit De Gelderlander.

De politieke planning is nu niet geheel helder. De wethouder heeft de tegenstrijdigheid uit het stuk gehaald en het weer aan de raad aangeboden ter agendering. Hij heeft dus niet de vele inhoudelijke input (uit de moties) ter harte genomen en evenmin lijkt hij hij met de partners in de binnenstad te gaan overleggen. Waarschijnlijk zal het proces in september worden voortgezet.

Intussen heeft PBA (op initiatief van VECA) opdracht gegeven voor een extern ‘Mystery Guest Parkeeronderzoek’, waarmee objectivering en urgentie gebracht zal worden in het onderdeel ‘kwaliteit en vindbaarheid parkeervoorzieningen’. Zodra dit beschikbaar is zullen wij dat melden.