De gemeente Arnhem biedt aan pandeigenaren de mogelijkheid om de aanslag OZB gespreid in termijnen te voldoen. Echter, deze mogelijkheid geldt niet als de aanslag hoger is dan € 5.000. VECA ziet dit als een ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Sterker: hoe hoger de aanslag, hoe eerder sprake kan zijn van de behoefte om te spreiden in verband met liquiditeitsbeslag. VECA heeft hierover aan de wethouder een brief gestuurd (zie onder deze link). Hierop is een – in onze ogen – onbevredigend antwoord gekomen.(zie onder deze link). Daarop zijn op ambtelijk niveau diverse gesprekken en mailverkeer geweest. Dit heeft  tot nu toe uitgewezen:

  • Uit een kleine steekproef van 12 andere grote (100.000+) steden is gebleken dat de meeste steden een vergelijkbaar plafondbedrag hanteren als Arnhem. Uitzonderingen zijn Tilburg en Utrecht. De gemeente Arnhem wil in dit opzicht geen voorloper zijn ten opzichte van andere gemeenten (…).
  • Er is evenwel de mogelijkheid voor elke eigenaar om bij de gemeente een betalingsregeling aan te vragen. In bovenvermelde brief worden daarvoor een aantal voorwaarden aangevoerd.

VECA is voornemens om een voorbeeldbrief op te stellen waarmee leden een betalingsregeling kunnen aanvragen. Echter, de voorwaarden die de gemeentelijke belastingafdeling hanteert kunnen een eigenaar in de weg zitten. Daarom onderzoekt VECA of het zinvol is om over dit onderwerp alsnog meer principieel de discussie aan te gaan.